Polityka jakości

Najważniejszym celem Spółdzielni Rzemieślniczej „Wielobranżowa” jest reprezentowanie interesów zrzeszonych członków, sprzedaż wyrobów i usług oraz osiągnięcie dodatnich wyników ekonomicznych w każdym roku rozrachunkowym.

Ambicją Zarządu Spółdzielni i zrzeszonych w niej członków jest ciągłe utrzymywanie zdolności do zaspakajania potrzeb naszych klientów, spełniania ich wymagań i ciągłego doskonalenia systemu zarządzania jakością.

Personel Spółdzielni ma świadomość, że jakość naszych wyrobów i usług jest podstawowym warunkiem osiągnięcia postawionych celów i zapewnienia rozwoju firmy.

Naszą codzienną postawę inspirują następujące zasady:

Chcemy, by znak naszej firmy był utożsamiany przez klientów z:

Realizujemy to poprzez:

Określając powyższą politykę jakości, zapewniam, że jest ona powiązana oczekiwaniami i potrzebami klientów jak i celami działania Spółdzielni.